pow. 5977,8 m2, budownictwo wielorodzinne, tereny usług, media, centrum

 • 5,000zł
Polecane Na wynajem
Zgorzelec
Polecane Na wynajem

pow. 5977,8 m2, budownictwo wielorodzinne, tereny usług, media, centrum

Zgorzelec
 • 5,000zł

Przeglądania

 • Działki na wynajem
 • Typ nieruchomości

Opis

pow. 5977,8 m2, budownictwo wielorodzinne, tereny usług, media, centrum
Do wynajęcia działka gruntu o powierzchni 5977,8 m2, położona w samym sercu miasta. Nieruchomość znajduje się w Zgorzelcu przy ul. Dąbrowskiego.

W MPZP działka gruntu oznaczona symbolem: H.7 MW-U
– przeznaczenie podstawowe:
* zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
* nieuciążliwe usługi komercyjne,
– przeznaczenie uzupełniające:
* obiekty małej architektury;
* wewnętrzne ulice dojazdowe;
* miejsca postojowe oraz parkingi podziemne i wielopoziomowe;
* sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
* ciąg pieszy;
* zieleń urządzona.
– ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
* dopuszczenie zachowania dotychczasowego przeznaczenia terenu, tj. pod dworzec autobusowy z możliwością jego odbudowy, rozbudowy i przebudowy,
– lokalizowanie budynków:
* mieszkalnych,
* usługowych,
* mieszkalno – usługowych z lokalami usługowymi wyłącznie w parterach i na I piętrach budynków,
– wysokość zabudowy mieszkaniowej, usługowej, mieszkaniowo – usługowej:
* maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż: 18 m oraz minimalnie 4 kondygnacje, z zastrzeżeniami:  nakazu dostosowania się z wysokością budowanych i rozbudowywanych budynków do budynków sąsiednich wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
* maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 2,
* minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 20%,
* zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie blachy o niskich walorach estetycznych,
* zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekanej siatki drucianej,
*stosowanie ogrodzeń o wysokości maksimum: 1,80 m, ażurowości minimum: 60% (rozliczanej w ramach jednej sekcji ogrodzenia), z zastrzeżeniem: niniejsze ustalenia nie mają zastosowania do ogrodzeń w formie żywopłotów,
– ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 * minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 1000 m2.

Media: prąd, gaz, woda miejska, kanalizacja miejska, C.O. miejskie.

Czynsz miesięczny najmu: 5000 zł netto, kaucja 5000 zł netto.

W niedalekiej odległości: zabudowa niska mieszkalna, obiekty handlowo- usługowe, stacja benzynowa, restauracje, basen, klub Fitness.

 • Adres Dąbrowskiego
 • Miasto Zgorzelec
 • Województwo Dolnośląskie
 • Kod pocztowy 59-900
 • Kraj Polska

Więcej

Zaktualizowano na 19 maja, 2022 w 12:24 pm
 • Cena: 5,000zł
 • Powierzchnia terenu: 5977
 • Typ nieruchomości: Działki na wynajem
 • Status nieruchomości: Na wynajem

Informacje kontaktowe

Agnieszka Wysocka
 • Agnieszka Wysocka

Zapytaj o nieruchomość

Compare listings

Porównać
Agnieszka Wysocka
 • Agnieszka Wysocka