DZIAŁKA BUDOWLANA W PIASECZNEJ, 2552 M2

 • 98,000zł

Przeglądania

 • Działki na sprzedaż
 • Typ nieruchomości
 • 2552

Opis

Na sprzedaż malowniczo położona działka budowlana o powierzchni 2552 m2, zlokalizowana wśród istniejącej zabudowy jednorodzinnej w otoczeniu lasów i terenów zielonych w miejscowości Piaseczna, gmina Węgliniec. Dojazd do działki asfaltową drogą gminą. Dostępne media: woda, prąd, telekomunikacja. Teren płaski, działka w kształcie prostokąta.

W MPZP działka oznaczona jest symbolami:
3.10 MN  dla której obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) uzupełniające:
– nieuciążliwe usługi, w tym handel detaliczny,
-powierzchnia użytkowa towarzyszących usług nie może przekraczać 40 % całkowitej powierzchni
zabudowy, lecz nie więcej niż 80 m2 dla każdej z działek;
– urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
– urządzenia towarzyszące;
– zieleń urządzona.
2)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
–  nieprzekraczalna linia zabudowy,
– budynki mieszkalne jednorodzinne typu wolno stojącego lub bliźniaczego
– wskaźniki intensywności zabudowy: maksymalny 0,35; minimalny 0,01,
– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50 %;
-obowiązek stosowania dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych,
– kąty nachylenia połaci dachowych: 300 – 450 (nie dotyczy lukarn, zadaszeń tarasów i wejść do budynków,
-pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową, łupkiem lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej;
-wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 10 m;
-dopuszcza się stosowanie w wiatach i garażach dachów jednospadowych lub płaskich; dla tych obiektów,
-należy stosować stonowaną, nie jaskrawą kolorystykę elewacji budynków oraz ustala się zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu sidding,
16.4 RO  dla której obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
– sady i ogrody przydomowe.
2) przeznaczenie uzupełniające:
-zabudowa gospodarcza związana z działalnością rolniczą, z wyłączeniem budynków mieszkalnych;
– stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne służące rolnictwu oraz zbiorniki służące rekreacji, małej retencji
oraz ochronie przeciwpowodziowej;
– urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie
ochrony gruntów rolnych i leśnych;
– urządzenia towarzyszące;
– zieleń urządzona, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych
i leśnych.

Ogromnym atutem nieruchomości jest położenie w cichym, spokojnym miejscu w otoczeniu lasów, a jednocześnie wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Poniżej poszczególne odległości:
Węgliniec – 3,5 km
Wykroty – 21 km
Zgorzelec – 30 km
Bolesławiec – 39 km

 • Województwo Dolnośląskie
 • Kod pocztowy 59-940
 • Kraj Polska

Więcej

Zaktualizowano na 26 maja, 2023 w 9:48 am
 • Cena: 98,000zł
 • Wielkość nieruchomości: 2552
 • Typ nieruchomości: Działki na sprzedaż
 • Status nieruchomości: Na sprzedaż

Informacje kontaktowe

Wioleta Nowacka

Zapytaj o nieruchomość

Compare listings

Porównać
Szukaj
Przedział cenowy Od Do
Inne funkcje
Wioleta Nowacka
 • Wioleta Nowacka